Bảo trì hệ thống HVAC

Bảo trì hệ thống HVAC

Dự án phòng sạch thực phẩm class 8 công ty Wineco Việt Nam

Dự án phòng sạch thực phẩm class 8 công ty Wineco Việt Nam

Dự án lắp đặt tủ điện động lực, chiếu sáng nhà xưởng

Dự án lắp đặt tủ điện động lực, chiếu sáng nhà xưởng

Dự án phòng sạch dược phẩm khu công nghệ cao

Dự án phòng sạch dược phẩm khu công nghệ cao

Dự án lắp đặt điều hòa không khí nhà máy Socola Marou

Dự án lắp đặt điều hòa không khí nhà máy Socola Marou

Dự án thiết kế, lắp đặt tủ điện nhà máy sản xuất dược phẩm

Dự án thiết kế, lắp đặt tủ điện nhà máy sản xuất dược phẩm

Dự án sản xuất tủ điều khiển phòng sạch mỹ phẩm Sài Gòn

Dự án sản xuất tủ điều khiển phòng sạch mỹ phẩm Sài Gòn

Dự án tại nhà máy Fomosa Nhơn Trạch, Đồng Nai

Dự án tại nhà máy Fomosa Nhơn Trạch, Đồng Nai

Dự án thi công phòng sạch KCN Visip 2 Bình Dương

Dự án thi công phòng sạch KCN Visip 2 Bình Dương

Bảo trì bảo dưỡng tủ điện LOTTE HOTLE Quận 1, TP HCM

Bảo trì bảo dưỡng tủ điện LOTTE HOTLE Quận 1, TP HCM

Dự án thiết kế và lắp đặt tủ điều khiển phòng sạch thực phẩm

Dự án thiết kế và lắp đặt tủ điều khiển phòng sạch thực phẩm

Dự án xây dựng phòng sạch nhà máy sản xuất mỹ phẩm khu Công Nghệ Cao

Dự án xây dựng phòng sạch nhà máy sản xuất mỹ phẩm khu Công Nghệ Cao

Thiết kế lắp đặt tủ điện nhà máy Vinfast Hải Phòng

Thiết kế lắp đặt tủ điện nhà máy Vinfast Hải Phòng

Dự án thi công hệ thống điều hòa nhà máy thực phẩm

Dự án thi công hệ thống điều hòa nhà máy thực phẩm

Bảo trì hệ AHU 450000 BTU phòng sạch dược phẩm

Bảo trì hệ AHU 450000 BTU phòng sạch dược phẩm

Lắp đặt tủ điện động lực nhà máy sản xuất thực phẩm Hậu Giang

Lắp đặt tủ điện động lực nhà máy sản xuất thực phẩm Hậu Giang

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống lạnh VRV tại Long Sơn - Vũng Tàu

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống lạnh VRV tại Long Sơn - Vũng Tàu

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống HVAC tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống HVAC tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2

Lắp đặt AHU 360.000 BTU nhà máy thực phẩm Olam

Lắp đặt AHU 360.000 BTU nhà máy thực phẩm Olam

Thi công phòng sạch thí nghiệm lab FUWAH-HK

Thi công phòng sạch thí nghiệm lab FUWAH-HK

Thi công lắp đặt AHU tại công ty Dược Phẩm 3C

Thi công lắp đặt AHU tại công ty Dược Phẩm 3C

Thi công phòng sạch điện tử

Thi công phòng sạch điện tử

Dự án thi công hệ thống ống gió công trình Bình Minh

Dự án thi công hệ thống ống gió công trình Bình Minh

Dự án thi công lắp đặt hệ thống AHU 240.000BTU.

Dự án thi công lắp đặt hệ thống AHU 240.000BTU.