Dự án phòng sạch dược phẩm khu công nghệ cao

Dự án phòng sạch dược phẩm khu công nghệ cao

Dự án tại nhà máy Fomosa Nhơn Trạch, Đồng Nai

Dự án tại nhà máy Fomosa Nhơn Trạch, Đồng Nai

Dự án thi công phòng sạch KCN Visip 2 Bình Dương

Dự án thi công phòng sạch KCN Visip 2 Bình Dương

Dự án xây dựng phòng sạch nhà máy sản xuất mỹ phẩm khu Công Nghệ Cao

Dự án xây dựng phòng sạch nhà máy sản xuất mỹ phẩm khu Công Nghệ Cao

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống HVAC tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống HVAC tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2

Thi công phòng sạch điện tử

Thi công phòng sạch điện tử

Dự án thi công khu Công Nghiệp Tân Bình

Dự án thi công khu Công Nghiệp Tân Bình

Công trình bảo dưỡng phòng sạch ở khu Công Nghiệp Tân Bình

Công trình bảo dưỡng phòng sạch ở khu Công Nghiệp Tân Bình