Bộ điều khiển PID và ứng dụng
Giao thức Ethernet/IP
Nguyên lý hoạt động của giao thức Modbus RTU
Cách kết nối truyền thông Modbus TCP
Giao thức truyền thông Modbus
Giao thức truyền thông RS232
Cách sử dụng cổng giao tiếp RS485
Điều chế độ rộng xung PWM
Hướng dẫn chi tiết sử dụng mô hình IO Kit
Cách phân biệt tín hiệu NPN và PNP
Cách lập trình theo phương pháp Grafcet
Tìm hiểu về động cơ điện 1 pha