Bộ DDC điều khiển AHU
Đèn phòng sạch
Thiết bị kiểm soát Hepa Box
Thiết bị điều khiển Pass Box
Thiết bị  Air Shower
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT PHÒNG SẠCH LÀ GÌ ?
Tủ điều khiển quạt tăng áp
Cấu Tạo Cleanroom Air Shower Và Phân Loại Air Shower
Airshower Là gì? nguyên lý hoạt động của Airshower
FFU Là Gì? Cấu Tạo Và Thông Số Kỹ Thuật Của FFU.
Airlock là gì ? Airlock  Trong Phòng Sạch Sản Xuất
AHU là gì? Nguyên lý hoạt động của AHU trong phòng sạch