Dự án lắp đặt điều hòa không khí nhà máy Socola Marou

Dự án lắp đặt điều hòa không khí nhà máy Socola Marou

Dự án thi công hệ thống điều hòa nhà máy thực phẩm

Dự án thi công hệ thống điều hòa nhà máy thực phẩm

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống lạnh VRV tại Long Sơn - Vũng Tàu

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống lạnh VRV tại Long Sơn - Vũng Tàu

Lắp đặt AHU 360.000 BTU nhà máy thực phẩm Olam

Lắp đặt AHU 360.000 BTU nhà máy thực phẩm Olam

Thi công phòng sạch thí nghiệm lab FUWAH-HK

Thi công phòng sạch thí nghiệm lab FUWAH-HK

Thi công lắp đặt AHU tại công ty Dược Phẩm 3C

Thi công lắp đặt AHU tại công ty Dược Phẩm 3C

Dự án thi công hệ thống ống gió công trình Bình Minh

Dự án thi công hệ thống ống gió công trình Bình Minh

Dự án thi công lắp đặt hệ thống AHU 240.000BTU.

Dự án thi công lắp đặt hệ thống AHU 240.000BTU.